تبلیغات
روانشناسی و عشق و داستان - صفحات اجتماعی

خدایا! آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم؛ و آن گونه بمیران که به وجد نیاید کسی از نبودنم.
کلوب

++++++++++++++++++
 

فیس بوک