تبلیغات
روانشناسی و عشق و داستان - منابع سخنان روز

خدایا! آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم؛ و آن گونه بمیران که به وجد نیاید کسی از نبودنم.
 نویسنده  نام كتاب

 

افلاطون ضیافت برگردان محمد علی فروغی ؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات جامی، 1386.
ماكسول، جان 17 اصل كار تیمی برگردان مهدی قراچه داغی؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات تهران، 1386.
نیچه، فریدریش حكمت شادان برگردان جمال آل احمد، سعید كامران، حامد فولادوند؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات جامی،1385.
نیچه، فریدریش فراسوی نیك و بد: درآمدی بر فلسفه آینده برگردان سعید فیروزآبادی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات جامی، 1387.
ماكسول، جان صفت های بایسته یك رهبر برگردان عزیز كیاوند؛ چاپ پنجم؛ تهران: انتشارات فرا، 1384.
ماكسول، جان رهبری برگردان فضل ا.. امینی؛ چاپ  دوم؛ تهران: انتشارات فرا، 1383.
تریسی، برایان راهكار برتر برگردان مهدی قراچه داغی، چاپ نخست؛ تهران: انتشارات آسیم، 1386.
اوشو شورشی برگردان عبدالعلی براتی،چاپ دوم؛ تهران:انتشارات نسیم دانش،1383.
سنت اگزوپری، آنتوان دو شازده كوچولو برگردان احمد شاملو، چاپ سیزدهم؛ تهران: انتشارات نگاه، 1387.
ماكسول، جان مدیریت نگرش برگردان فضل ا... امینی، چاپ سوم؛ تهران: انتشارات فرا، 1384.
كارنگی، دیل آیین زندگی برگردان هانیه حق نبی مطلق، چاپ سوم؛ تهران: انتشارات سلسله مهر،1387.
راسل، برتراند عرفان و منطق برگردان نجف دریابندری،چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات ناهید، 1386.
سارتر، ژان پل اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر برگردان مصطفی رحیمی، چاپ دوازدهم؛ تهران: انتشارات دیبا، 1386.
گارسیا ماركز، گابریل یادداشتهای روزهای تنهایی برگردان محمد رضا راه ور؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات آریابان، 1387.
كوندرا، میلان بار هستی برگردان پرویز همایون پور؛ چاپ هجدهم؛ تهران: نشر قطره، 1386.
ماكسول، جان قوانین طلایی كار تیمی برگردان داود نعمت الهی؛ چاپ نخست؛ تهران: نشر معیار علم، 1387.
فروید، زیگموند تمدن و ملالت های آن برگردان محمد مبشری؛ چاپ سوم؛ تهران: نشر ماهی، 1385.
باخ، ریچارد جاناتان، مرغ دریایی برگردان لادن جهانسوز؛ چاپ سیزدهم؛ تهران: انتشارات بهجت، 1387.
رابینز، آنتونی به سوی كامیابی 1 برگردان مهدی مجرد زاده كرمانی؛ چاپ سی و پنجم؛ تهران: موسسه فرهنگی راه بین، 1387.
ویتمن، والت گزیده اشعار برگردان سیروس پرهام؛ چاپ سوم؛ تهران: مروارید، 1383.
نیچه، فریدریش آواره و سایه اش برگردان علی عبداللهی؛ چاپ دوم؛ تهران: نشر مركز 1384.
ارسطو بوطیقا برگردان هلن اولیایی نیا؛ چاپ نخست؛ اصفهان: نشر فردا 1386.
لانگ فلو، هنری گریده اشعار برگردان محمد علی اسلامی ندوشن؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات مروارید 1386.
كوندرا، میلان هنر رمان برگردان پرویز همایون پور؛ چاپ هفتم؛ تهران: نشر قطره 1386.
نهرو، جواهر لعل نامه های پدری به دخترش برگردان محمود تفضلی؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 1387.
پسوا، فرناندو كتاب دلواپسی برگردان جاهد جهانشاهی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات نگاه 1384.
نیچه، فریدریش چنین گفت زرتشت برگردان داریوش آشوری؛ چاپ بیست و هشتم؛ تهران: انتشارات آگاه 1387.
براتیگان، ریچارد دری لولا شده به فراموشی برگردان یگانه وصالی؛ چاپ نخست؛ تهران: نشر چشمه 1386.
نیوتن، اریك معنی ریبایی برگردان پرویز مرزبان؛ چاپ ششم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 1386.
كوئیلو، پائولو كیمیاگر برگردان دلارا قهرمان؛ چاپ سی و یكم؛ نشر فرزان روز 1387.
وبستر، جین بابا لنگ دراز برگردان میمنت دانا؛ چاپ نخست؛ تهران: صفی علیشاه 1385.
دیویس، تونی اومانیسم برگردان عباس مخبر؛ چاپ سوم؛ تهران: نشر مركز 1378.
تواین، مارك شاهزاده و گدا برگردان محمد قاضی؛ چاپ سیزدهم؛ تهران: امیركبیر 1386.
نیچه، فردریش اكنون میان دو هیچ برگردان علی عبدالهی؛ چاپ سوم؛ تهران: جامی 1387.
موروآ، آندره هنر خوب زندگی كردن برگردان بیدار؛ چاپ نخست؛ تهران: جامی 1387.
هایدگر، مارتین مفهوم زمان برگردان علی عبداللهی؛ چاپ سوم؛ تهران: نشر مركز 1386.
جانسون، اسپنسر هدیه برگردان نسرین بنایی؛ چاپ پنجم؛ تهران: نشر دات 1384.
جانسون، اسپنسر بله یا خیر برگردان پروین قائمی؛ چاپ دوم؛ تهران: نشر معیار علم 1385.
باخ، ریچارد پندار برگردان لادن جهانسوز؛ چاپ پنجم؛ تهران: انتشارات بهجت 1385.
كارتر- اسكات، شری اگر زندگی بازی است، این قوانینش است برگردان مریم بیات؛ چاپ پنجم؛ تهران: نشر البرز 1387.
ریكلان، دیوید راه‌های نو از استادان بزرگ برای زندگی - جلد دوم برگردان صادق خسرونژاد؛ چاپ نخست؛ تهران: نشر راشین 1387.
ریكلان، دیوید راه‌های نو از استادان بزرگ برای زندگی - جلد سوم برگردان صادق خسرونژاد؛ چاپ نخست؛ تهران: نشر راشین 1387.
اشتاین بك، جان ارنست تورتیافلت برگردان صفدر تقی‌زاده و محمدعلی صفریان؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 1386.
لیندن فیلد، گیل پیروزی افكار موفق برگردان الهام مباركی‌زاده؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات پل 1384.
زیگلار، زیگ پله پله تا اوج برگردان مهناز فاتحی؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات ققنوس 1386.
بوبن، كریستیان فروغ هستی برگردان ساسان تبسمی؛ چاپ نخست؛ تهران: نشر باغ نو 1382.
استر، پل كشور آخرین‌ها برگردان خجسته كیهان؛ چاپ چهارم؛ تهران: نشر افق 1386.
رابینز، آنتونی به سوی كامیابی 3 برگردان مهدی مجردزاده كرمانی؛ چاپ بیستم؛ تهران: موسسه فرهنگی راه بین 1387.
مك ویلیام، پیتر 162 درسی كه در مدرسه نیاموختیم برگردان آزیتا عظیمی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات راستین 1385.
جبران، جبران خلیل پیامبر برگردان حیدر شجاعی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات دادار 1388.
فینلی، گای سرنوشت خود را رقم بزنید برگردان نفیسه معتكف؛ چاپ دوم؛ تهران: نشر البرز 1386.
پیتاكا، تری و سوترا خرد بودا برگردان مهدی باقی و شیرین مختاریان؛ چاپ نخست؛ تهران: نشر پرسش 1386.
مورتی، كریشنا رهایی از دانستگی برگردان مرسده لسانی؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات بهنام 1384.
تمپلر، ریچارد راه و رسم زندگی بهتر برگردان عباس مخبر؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات آهنگ دیگر 1387.
كوندرا، میلان كتاب خنده و فراموشی برگردان فروغ پور یاوری؛ چاپ پنجم؛ تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 1385.
كانفیلد، جك كودك درون و چراغ جادو برگردان هوشیار رزم آزما؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات لیوسا 1388.
اسكاول شین، فلورانس چهار اثر از فلورانس اسكاول شین برگردان گیتی خوشدل؛ چاپ شصتم؛ تهران: انتشارات پیكان 1386.
افلاطون جمهور برگردان فؤاد روحانی؛ چاپ یازدهم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 1386.
رابینز، آنتونی به پاخیزید و زندگی با عشق را آغاز كنید برگردان هادی ابراهیمی؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات نسل نواندیش 1386.
چندلر، استیو با یكصد روش زندگی خود را متحول كنید برگردان ناهید كبیری؛ چاپ دوم؛ تهران: نشر ثالث 1388.
مازلو، آبراهام هارولد زندگی در اینجا و اكنون برگردان مهین میلانی؛ چاپ دوم؛ تهران: انشارات فرا روان 1386.
سنت اگزوپری، آنتوان دو باد، شن، ستاره‌ها برگردان فتانه اسدی، لیلا حدادی؛ چاپ دوم؛ تهران: نشر دارینوس 1383.
كیم وو، چونگ سنگفرش هر خیابان از طلاست برگردان داود نعمت‌الهی؛ چاپ ششم؛ تهران: معیار علم 1386.
رآن، جیم پنج قطعه‌ی اصلی از پازل زندگی برگردان توحید فریدونی، رامین درگاهی؛ چاپ دوم؛ تهران: ذهن‌آویز 1388.
بوسكالیا، لئو زاده برای عشق برگردان هوشیار انصاری‌فر؛ چاپ هشتم؛ تهران: نشرالبرز 1372.
بوبن، كریستیان دیوانه بازی برگردان پرویز شهدی؛ چاپ ششم؛ تهران: نشر چشمه 1382.
بوبن، كریستیان ابله محله برگردان دكتر مهوش قویمی؛ چاپ ششم؛ تهران: آشیان 1387.
بنیامین، والتر خیابان یك‌طرفه برگردان حمید فرازنده؛ چاپ سوم؛ تهران: نشر مركز 1387.
كروكشنك، جفری ال راه اپل برگردان لیلا آزادی؛ چاپ نخست؛ تهران: معیار اندیشه 1387.
تواین، مارك خاطرات آدم و حوا برگردان حسن علیشیری؛ چاپ دوم؛ تهران: دارینوس 1384.
ایسواران، اكنات راه عشق

داستان تحول روحی ماهاتما گاندی

برگردان شهرام نقش تبریزی؛ چاپ هفتتم؛ تهران: انتشارات ققنوس 1388.
كنفیلد، جك مبانی موفقیت برگردان گیتی شهیدی؛ چاپ چهارم؛ تهران: انشارات نسل نواندیش 1388.
دایر، وین اندیشه‌های ماندگار

تحلیل افكار پیشوایان و فرزانگان عالم

برگردان محمد رضا آل یاسین؛ چاپ ششم؛ تهران: انتشارات هامون 1387.
كنفیلد، جك شاه كلید زندگی با قانون جذب برگردان داوود نعمت‌الهی؛ چاپ دوم؛ تهران: نشر معیار اندیشه 1388.
باترا، پرومودا رمز و راز زندگی بهتر برگردان فاطمه نوری؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات بهزاد 1387.

 

  گردآورنده  نام كتاب  
ذوالفقاری، غلامحسین رهنمون چاپ هجدهم؛ تهران: انتشارات اوسان، 1384.
جلیل خانی، بهرامعلی سخنان طلایی چاپ نخست؛ زنجان: انتشارات نیكان كتاب، 1383.
ولی یاری، رضا جهان و تاملات فیلسوف: گزیده هایی از نوشته های

آرتور شوپنهاور

برگردان رضا ولی یاری؛ چاپ نخست؛ تهران: نشر مركز،1386.
كاشانی، مجتبی دانه باشیم نه سیب : مجموعه پیامهایی پیرامون عشق، كار و زندگی چاپ سوم، تهران : انتشارات فرهنگ صبا، 1386.
جلالی، ام لیلا اطلاعات مفید از همه چیز و همه جا جلد نخست، چاپ نخست؛ تهران : انتشارات جلالی، 1385.
نوبری، عفت

ترابی، سمانه

كلانتری، صمد

سخنانی از مشاهیر جهان 1 چاپ نخست؛ تهران: انتشارات طراوت، 1386
نامنی، محمود لطفا گوسفند نباشیم چاپ نهم؛ تهران: انتشارات نامن، 1384
السنس، جین دوستان برگردان سیما مجید زاده؛ چاپ دوم؛تهران: نشر سحن گستر 1387.
برگر، جری باغ ضرب المثل ها برگردان سیما مجید زاده؛  چاپ دوم؛تهران: نشر سحن گستر 1387.
فیلیپ، جان رازهای شادی برگردان سیما مجید زاده؛  چاپ دوم؛تهران: نشر سحن گستر 1387.
محمدی، مجید گزیده سخنان گوته چاپ دوم؛ تهران: نشر راستین 1387.
اقدسی، توران فرشته‌ی روح خود باش چاپ نخست؛ تهران: انشارات سپهرآزین 1388.
اسدخواه، مرتضی از زبان بزرگان، ثروت و موفقیت چاپ چهارم؛ تهران: نشر پروان 1387.
اسدخواه، مرتضی از زبان بزرگان، روح و مرگ چاپ نخست؛ تهران: نشر پورنگ 1386.
محمدی مجید اندیشه‌های سه نقاش بزرگ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات راستین 1388.
محمدی، مجید گزیده‌ی سخنان ویكتور هوگو  چاپ نخست؛ تهران: انتشارات غیوری 1388.
پرس راننینگ موهبت عشق مادرانه برگردان محمد اسماعیل فلزی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات هیرمند 1384.
كلاین، آلن گفته‌های روحیه بخش برگردان سهیلا موسوی رضوی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات نسل نو اندیش 1384.
پك، م.اسكات خرد بیكران برگردان مژگان انصاری راد؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات نسل نواندیش 1378.
كافمن، ران روحیه‌ام را بالا ببر برگردان سیما فلاح؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات لیوسا 1388.
  اوستا - كهن‌ترین سرودها و متنهای ایرانی گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه؛ چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات مروارید 1389.
  گات‌ها - سرودهای زرتشت برگردان متن اوستایی گات‌ها: پروفسور عباس شوشتری مهرین؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات فروهر 1379.
  انجیل ها(متی، مرقس، لوقا، یوحنا) از كتاب‌های عهد جدید  
  نهج‌الفصاحه برگردان علی اكبر میرزایی؛ چاپ ششم؛ قم: انتشارات چاف 1386.
مرحوم ملا محمدباقر مجلسی حلیة‌المتقین چاپ پنجم؛ مشهد: به‌تشر، 1387.
  نهج‌البلاغه امام علی (ع) برگردان محمد تقی جعفری (ره)؛ به احتمام علی جعفری؛ چاپ نخست؛ مشهد:شركت به‌نشر 1387.

سایتها و وبلاگها

fa.wikiquote.org
iran-goftogoo.com
ayeneh.net
iran.blogme.com
koofi.net
bufsystem.persianblog.ir
sms4sms.blogfa.com
mt.hamtaraneh.com
etedaldaily.ir
azar.lefora.com/2008/06/03/200863-6
mau.ac.ir/hostedsites/mau/main
sokhanan.ir
tebyan.ir/index.aspx?pid=934&articleID=311815
woblog.metaarchivegroup.com
aftab.ir
motefavetarin.blogfa.com
blazing-star.blogfa.com
hadaf-e-zendegi.blogspot.com
shamimnet.com
farhangetowsee .com
only-allah.mihanblog.com
roodkhaneh121.blogfa.com
152.blogspot.com
adab29.blogfa.com
gilan.irib.ir
mkh7369.blogfa.com
mohaddeseh16.blogfa.com
pishi.pib.ir
poorahmad.blogfa.com
quotes4all.netl
rodarro.mihanblog.com
sisyphe-minerva.blogfa.com
sokoot207.blogfa.com
tasavor.wordpress.com
thirdlayout.persianblog.ir
golestantalk.com
hupaa.com
ido.ir
iranika.ir
jamejamshid.com
khosrow.se
love.sherwan.net
mashal.org
p30lords.com
phalls.com
shafighi.com
tebyan.net
barai2o.blogsky.com
biainja.wordpress.com
daryani.blogfa.com
h-zarinkolah.blogfa.com
iran-kade.blogfa.com
lorestani.blogtak.com
masterpiece-2200.blogfa.com
muovafaghiat.blogsky.com
p30city.net
sokhan.blogsome.com
sokhan.sepehrblog.ir
topofbest.wordpress.com
egoldcity.com
esalat.org
farhangmoaser.com
fasleno.com
iranclubs.org
iran-tourism.ir
memarblog.com
samoo.blogfa.com
ziafat2.com
azizeazizeh.persianblog.ir
forum.hammihan.com
jomalatziba.blogsome.com
noxy.blogfa.com
shindokht.blogspot.com
sokhan.frm.ir
tarikhema.parsiblog.com
tarmoo.activebb.net
centralclubs.com
delsoookhte.blogfa.com
hertcity.mihanblog.com
ksabz.net
monis.blogsky.com
zzartoshtt.blogfa.com
badostan.blogfa.com
dostan20.mihanblog.com
gofy.blogfa.com
salamagency.blogfa.com
bahaneh.net
mrafiee.5u.com
ali851219.parsiblog.com
217.219.125.60
aliasgharkamangar.blogfa.com
ariaclick.com
arsin.wordpress.com
asasas.tblog.com
atashe-mehr.blogfa.com
avand.parsiblog.com
blogos.blogfa.com
golbarge.persianblog.ir
ma-ra-bass.blogsky.com
niyaysh.blogfa.com
sedaghat.blogtak.com
usapersia.blogspot.com
vahidabiri.blogsky.com
victory.dostan.org
abtahi.biz
developercenter.ir
es-haghi.com
fallosafah.org
goftman.net
mashhadteam.com
matheneka.blogfa.com
mgtsolution.com
mums.ac.ir
musavis.com
poopoo.ir
rojhelat.nu
sepehr85.mihanblog.com
yaseiranvarzesh.persianblog.ir